http://www.dnevni-list.ba144_0002.htm145_0001.htm146_0001.htm147_0001.htm100_0001.htm 144.1 D N E V N I L I S T www.dnevni-list.ba Dragan Bradvica 13.10. POTPUNA KATASTROFA: Ukupni broj stanovnika 2060. pasti će na 1,7 milijuna, a od toga će udio osoba 65+ godina biti 45,1 posto! Iako su proteklih nekoliko godina prolivene tone tinte na teme oko masovnih odlazaka, negativnog prirodnog priraštaja i općenito demografskih kretanja, u Bosni i Hercegovini nitko još uvijek ne zna prave razmjere demografskog kolapsa.prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  >>    slijedeća