http://www.vecernji.ba144_0002.htm145_0001.htm146_0001.htm147_0001.htm100_0001.htm 144.1 V E Č E R NJ I L I S T www.vecernji.ba Dragan Jurić 9. 8. O EU ovisi ekonomska stabilnost BiH, a o Americi politička Bosna i Hercegovina godinama nije u fokusu američke vanjske politike, a činjenica da se najveća svjetska sila suočava s brojnim vanjskopolitičkim krizama te da ulazi u predizborno razdoblje sigurno neće pridonijeti većem angažmanu u BiH, pa i cijeloj regiji.prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6  >>    slijedeća