../400/400_0001.htm 156.4 7. Obustavljaju se svi pravni, parnični, vanparnični i izvršni postupci za vrijeme trajanja nesreće 8. Za sva kašnjenja u plaćanju obaveza između poslovnih subjekata obustavlja se obračun zateznih kamata 9. Prekidaju se rokovi zastare dok traje stanje nesreće i 30 dana nakon prestanka stanja nesreće 10. Uspostavlja se Garantni fond za koji će Vlada izdvojiti depozit od 80 miliona KM, a putem kojih će se garantovati plasmani prema malim i srednjim preduzećima. Uz primjenu multiplikatora, malim i srednjim privrednicima će se staviti na raspolaganje 400 miliona KM za potrebe likvidnosti.prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  >>    slijedeća