156.6 Imamo edukovan, vrlo kvalitetan kadar, epidemiolozi koji moraju voditi i upravljati ovom krizom, imamo infektologe, mikrobiologe, imunologe koji su potpuno sposobni da se uhvate u koštac s aktuelnom pandemijom. Na kraju, svi doktori su na raspolaganju za sve građane FBiH. Obustavljeni su svi godišnji odmori, usavršavanja izvan BiH ili druge aktivnosti i praktično svi doktori FBiH su na svojim radnim mjestima. Nadležne za nabavku opreme molimo da reagiraju odmah i nabave dovoljno zaštitne opreme kako za uposlene u zdravstvu, tako i za naše pacijente. Prije svega, POTPUNA zaštitna oprema za doktore, ali i sve zdravstvene radnike.prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  >>    slijedeća