177_0001.htm178_0001.htm179_0001.htm100_0001.htm 176.1 KULTURA, OBRAZOVANJE, NAUKA VIJESTI TUZLA, 22. marta U Tuzli je predstavljen  Prvi međuna- rodni festival savremene žene , koji će u tom gradu biti održan od 19. do 22. aprila 2018. godine. Cilj festivala je da kroz različta iskustva uspješnih žena iz regije, bude inicirano znača- jnije učešće žene u svim društvenim sferama. Jedan od ciljeva Prvog Međunarodnog festivala savremene žene je usvajanje Tuzlanske deklaracije koja je namije- njena strankama u BiH, kako bi njenim uvrštavanjem u svoje statute osigurale pravedniji položaj žena u BiH.prethodna    <<  1  >>    slijedeća