177_0001.htm178_0001.htm179_0001.htm100_0001.htm 176.1 KULTURA, OBRAZOVANJE, NAUKA VIJESTI ŠIROKI BRIJEG, 22. augusta Sve je spremno za 18. Mediteran film festival u Širokom Brijegu. Publika će od sutra uživati u projekci- jama 45 dokumentarnih filmova, od kojih će u takmičarskom programu biti 12 du- gometražnih i deset kratkih dokumentar- nih filmova.prethodna    <<  1  >>    slijedeća