177_0001.htm178_0001.htm179_0001.htm100_0001.htm 177.1 KULTURA, OBRAZOVANJE, NAUKA VIJESTI SARAJEVO, 16. veljače Izabrane pjesme akademika Abdulaha Si- drana bit će predstavljene 19. februara u amfiteatru Akademije nauka i umjetno- sti BiH (ANUBiH). Publikacija je prevedena na engleski jezik u okviru ANUBiH projekta  Edicija - afirmacija bosanskohercegovačke sa- vremene književnosti . Predstavit će je akademik Dževad Kara- hasan i autor Abdulah Sidran, uz sudje- lovanje Brane Likića u pratnji gitare, najavljeno je iz ANUBiH.prethodna    <<  1  >>    slijedeća