178_0001.htm179_0001.htm180_0001.htm100_0001.htm 177.1 KULTURA, OBRAZOVANJE, NAUKA VIJESTI SARAJEVO, 22. marta Lutkarske predstave, u okviru projekta  Pretvori otpad u korisnu stvar , biće održana danas povodom obilježavanja Svjetskog dana voda, saopćio je Aarhus centar u BiH. Lutkarske predstave su rezultat rada učenika i učenica osnovnih škola  Grbavica I  i  Grbavica II , koji su zajedno sa svojim nastavnicama dra- mskih, ekoloških i sekcije za njegova- nje tradicije od novembra radili na izradi lutaka od ambalažnog otpada i uvježbali tekst predstave po priči  Pismo iz Zelengrada . Projekat  Pre- tvori otpad u korisnu stvar  finansi- jski su podržali Ministarstvo prosto- rnog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo.prethodna    <<  1  >>    slijedeća