177_0001.htm178_0001.htm179_0001.htm100_0001.htm 178.1 KULTURA, OBRAZOVANJE, NAUKA VIJESTI SARAJEVO, 18. novembra Jubilarni 20. festival božićnih pjesa- ma, narodnih igara i običaja  Kao nekad pred Božić 2019  bit će održan 11. de- cembra u dvorani  Dom mladih  u Saraje- vu pod generalnim pokroviteljstvom Tu- rističke zajednice Kantona Sarajevo. Smotra  Kao nekad pred Božić  posvećena je najradosnijem katoličkom blagdanu Božiću. Kao i prethodnih godina, posje- titelji će imati priliku uživati u izvedbama tradicionalnih i autorskih božićnih pjesama. Osnovni ciljevi ovoga projekta su stvaranje blagdanske atmo- sfere i doprinos kulturnom životu Sara- jeva i Bosne i Hercegovine, te prenoše- nje božićnih poruka mira, veselja, ra- dosti i tolerancije kroz prigodnu muzi- ku, tekst i vizualni događaj.prethodna    <<  1  >>    slijedeća