150_0001.htm177_0001.htm178_0001.htm179_0001.htm100_0001.htm 179.1 KULTURA, OBRAZOVANJE, NAUKA VIJESTI SARAJEVO, 24. veljača Izložba instalacija pod nazivom Pasi- vni pušači 2.0. bit će otvorena 25. februara u Galeriji Zvono u sklopu obilježavanja 25 godina rada kulturalne asocijacije Ambrosia iz Sarajeva. Osnovu izložbe instalacije činit će artefakti poprišta tog performansa, kontekstualizirani u prostoru galerije Zvono . Inače, Ambrosia je realizirala više od 150 vlastitih umjetničkih, interdisciplinarnih i multimedijalnih projekata - art performansa, koncera- ta, teatarskih predstava, izložbi, pre- davanja, koncerata, radio-emisija, organizirala nekoliko međunarodnih fe- stivala i konferencija, te izdala neko- liko tekstualnih i audio publikacija.prethodna    <<  1  >>    slijedeća