177_0001.htm178_0001.htm179_0001.htm100_0001.htm 180.1 KULTURA, OBRAZOVANJE, NAUKA VIJESTI MOSTAR, 18. augusta U Centru za kulturu Mostar otvorena je izložba posvećena književniku Hamzi Humi. Na izložbi  Hamza Humo u zbirci Muzeja Hercegovine Mostar  predstavljena je bogata dokumentacija o Hamzi Humi - osobna dokumentacija pjesnika, dio dokumentarne građe koju čini i velik broj autorovih rukopisnih i tiskanih materijala, pisma i razglednice, kore- spondencija s domaćim i stranim pjes- nicima, kao i fotografije pjesnika.prethodna    <<  1  >>    slijedeća