177_0001.htm178_0001.htm179_0001.htm100_0001.htm 180.1 KULTURA, OBRAZOVANJE, NAUKA VIJESTI SARAJEVO, 19. novembra Ovogodišnji 14. Pravo Ljudski Film Fe- stival bit će održan od 27. novembra do 2. decembra, kada će u Sarajevo donije- ti uzbudljivu i odvažnu selekciju krea- tivnog dokumentarnog filma - od najno- vijih radova mladih reditelja do nepre- vaziđenih dokumentarnih klasika. Dio selekcije je i takmičarski program extra muros, posvećen filmovima nove generacije autora. Selektor programa extra muros je Diogo Pereira, filmski autor i fotograf, a o najboljem filmu takmičarskog programa odlučivat će međunarodni žiri u sasta- vu: Greg de Cuir Jr, Andrés Duque, Adrianna Quena, Ivana Kvesić i Jelena Maksimović.prethodna    <<  1  >>    slijedeća