191_0002.htm192_0001.htm193_0001.htm194_0001.htm100_0001.htm 191.1 RELIGIJA Sarajevo, 11. juna URED ZA ZEKAT O NAPADIMA NA INSTITUCIJU ZEKATA U vezi kampanje koja se u nekim mediji- ma ovih dana vodila protiv institucio- nalnog prikupljanja zekata u Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini i pokušaja da se među članove i pripadni- ke zajednice unese sumnja u transpare- ntnost procesa prikupljanja i distri- bucije zekata, saopćenje za javnost oglasio se Ured za zekat IZ u BiH- U ovom saopćenju se kaže: - Ured za zekat želi obavijestiti pri- padnike Islamske zajednice i javnost da je Ured blagovremeno upozorio na djelo- vanje nekih medija i organizacija koji su krivim navodima i prilozima dezinfo- rmisali javnost kako se obaveza zekata osim preko Islamske zajednice,može oba- viti i preko njih.prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  >>    slijedeća