100_0001.htm192_0001.htm193_0001.htm194_0001.htm100_0001.htm 191.1 RELIGIJA SARAJEVO, 12. oktobra Hafiz Ahmed Hamidović, učenik trećeg razreda Gazi Husrev-begove medrese, na 39. Svjetsko takmičenju učača Kur ana u Meki osvojio je prvo mjesto u katego- riji 5 džuzeva (100 stranica) Kur ana, prenosi bh. informativni servis INS. Internacionalno takmičenje u hifzu Kur ana  Kralj Abdu-l-Aziz  u Mekki, ustanovljeno je 1979. godine pod pokroviteljstvom kralja Abdu-l-Aziza a sastoji se od četiri kategorije: hifz cijelog Kur ana sa tefisrom, hifz ci- jelog Kur ana, hifz polovine Kur ana, te hifz pet džuzeva Kur ana.prethodna    <<  1  >>    slijedeća