192_0001.htm193_0001.htm194_0001.htm100_0001.htm 192.1 RELIGIJA Sarajevo, 20. septembra Večeras Jevreji Bosne i Hercegovine obilježavaju praznik Roš hašana, odno- sno 5778. godinu po jevrejskom kalenda- ru. Molitva će ovim povodom biti održa- na u Muzeju Jevreja BiH, odnosno na- jstarijoj sinagogi u Sarajevu u 19 sati. U Tori se ovaj praznik naziva Jom Te- rua — Trubni dan, jer taj dan nalaže zapovijed iz IV Knjige Mojsijeve da se puše u šofar (rog). Slavi se prvog i drugog Tišrija. To je početak vjerskog kalendara u ranoj jeseni, doba kada čo- vjek treba srediti svoj život. Jevreji vjeruju da je na taj dan stvoren svijet.prethodna    <<  1  >>    slijedeća