http://www.voda.ba../200/272_0001.htm453_0001.htm../100/103_0001.htm493_0001.htm../500/529_0001.htm../600/685_0001.htm../800/872_0001.htm../200/237_0001.htmhttp://www.djikic.com 493.1 AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE www.voda.ba VODOSTAJ RIJEKA NA DAN 31.05.2020. --------------------------------------- MJERNA ST. RIJEKA VRIJEME VODOSTAJ m --------------------------------------- Svilaj - Sava 05:00 -0,272 Grebnice - Sava 05:00 1,453 Svilaj-kan - Kanal S 05:00 0,103 Zorice.kan - Kanal Z 05:00 0,493 Tolisa.kan - Kanal D 05:00 -0,037 Tolisa.kan - Kanal B 05:00 0,000 Tolisa.kan - Kanal T 05:00 -0,016 Srebrenik - Tinja 05:00 0,529 Ripac - Una 05:00 0,685 Sanica - Sanica 05:00 0,872 Bliha - Bliha 05:00 0,237 Obrada: djikic software development www.djikic.comprethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5  >>    slijedeća