http://www.voda.ba../300/379_0001.htm../100/100_0001.htm../800/878_0001.htm../100/100_0001.htm../700/700_0001.htm../800/825_0001.htmhttp://www.djikic.com 493.1 AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE www.voda.ba VODOSTAJ RIJEKA NA DAN 20.01.2020. --------------------------------------- MJERNA ST. RIJEKA VRIJEME VODOSTAJ m --------------------------------------- Svilaj - Sava 03:00 -0,379 Orasje - Sava 03:00 3,007 Grebnice - Sava 03:00 0,951 Svilaj-kan - Kanal S 03:00 0,100 Tolisa.kan - Kanal D 03:00 0,060 Tolisa.kan - Kanal B 03:00 -0,010 Tolisa.kan - Kanal T 03:00 -0,010 Srebrenik. - Tinja 03:00 -15,878 Martin Bro - Una 03:00 1,100 Kulen Vaku - Una 03:00 0,700 Ripac - Una 03:00 0,825 Obrada: djikic software development www.djikic.com



prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6  >>    slijedeća