http://www.voda.ba../600/665_0001.htm../800/880_0001.htm../600/625_0001.htm../700/750_0001.htm../700/735_0001.htm../300/372_0001.htm../100/160_0001.htm../200/208_0001.htm../100/112_0001.htmhttp://www.djikic.com 493.7 AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE www.voda.ba VODOSTAJ RIJEKA NA DAN 19.09.2020. --------------------------------------- MJERNA ST. RIJEKA VRIJEME VODOSTAJ m --------------------------------------- Kalosevici - Usora 23:00 0,665 Tesanjka - Usora 23:00 0,880 Karuse - Usora 22:00 -0,625 Strasanj - Spreca 09:00 0,027 Modrac - Spreca 23:00 0,750 Karanovac - Spreca 23:00 0,735 Donja Visc - Oskova 23:00 0,372 Turija - Turija 21:00 0,160 Gorazde - Drina 23:00 -0,003 Kolina - Kolunsk 01:45 0,208 Praca - Praca 22:00 0,112 Obrada: djikic software development www.djikic.comprethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  >>    slijedeća