120_0001.htm121_0001.htm122_0001.htm100_0001.htm 110.1 Vijesti iz BiH SARAJEVO, 29. 5. Glavni pretres u predmetu Zijad Mutap i dr, poznatiji kao Dženan Memić, trebao bi početi u 9 sati. Podsjećamo, Apelaciono vijeće Suda BiH poništilo je raniju presudu kojom su svi optuženi oslobođeni za krivična djela radi pri- krivanja stvarnog uzroka smrti Dženana Memića. Na predpretresu, održanom 16. maja, Tužilaštvo je iznijelo zahtjev za saslušanje tri vještaka i još jednog svjedokaneurohirurga Kemala Dizdarevića. Njegovo svjedočenje važno je zbog tačke Optužnice koja se odnosi na nepostojanje amnezije kod optužene Alise Mutap Ramić, pojasnila je odbrana porodice Memić, a s ovim zahtjevom odbrana svih optuženih nije bila saglasna.prethodna    <<  1  >>    slijedeća