120_0001.htm121_0001.htm122_0001.htm100_0001.htm 110.1 Vijesti iz BiH SARAJEVO, 2. 3. Delegacija Evropske unije u BiH, u objavi na društvenoj mreži X, istakla je kako su ove sedmice viđeni neki pozitivni koraci na putu BiH prema EU. Vijeće ministara BiH, podsjetili su, usvojilo je Program ekonomskih reformi, dok je Zastupnički dom usvojio Prije- dlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u instituci- jama Bosne i Hercegovine te da tu zakonodavnu proceduru treba završiti što prije. Također, Agencija za javne nabavke BiH donijela je strategiju - sada je potrebno usvajanje u Vijeću ministara BiH.prethodna    <<  1  >>    slijedeća