120_0001.htm121_0001.htm122_0001.htm100_0001.htm 111.1 Vijesti iz BiH SARAJEVO, 22. 9. Premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk pot- pisat će danas u 15 sati ugovore o iz- mjenama i dopunama kolektivnih ugovora s predstavnicima tri sindikata iz oblasti zdravstva. Radi se o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora o pravi- ma i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva za područje Kantona Sarajevo, Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u djelatnosti medicinskih sestara i teh- ničara svih profila i nivoa obrazovanja na teritoriji KS, te Kolektivnog ugovo- ra o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva u području djelatnosti zdravstvene zaštite na području KS, saopćeno je iz Službe za protokol i press Kantona Sarajevo.prethodna    <<  1  >>    slijedeća