120_0001.htm121_0001.htm122_0001.htm100_0001.htm 113.1 Vijesti iz BiH MOSTAR,6. 10. HDZ 1990 je na Općim izborima imao naj- veći rast od svih stranaka s hrvatskim predznakom i bit će parlamentarna str- anka na svim razinama,kazao je predsje- dnik te stranke Ilija Cvitanović.Stran- ka će biti,dio nacionalnog političkog kruga,te će se još jače zalagati za hr- vatsko zajedništvo i poziciju HNS-a u kojem će,HDZ 90 imati značajniji utjec- aj.Pozdravio je nametnue odluke visoko- ga predstavnika Kristijana Šmita kazav- ši da će odblokirati procese u impleme- ntiranju izbornih rezultata i formira- nju vlasti na svim razinama.Naglasio je da HDZ 1990 neće surađivati i pregova- rati jedino s DF-om i Željkom Komšićem, ali i komentirao moguće probleme u formiranju Vijeća ministara BiH.prethodna    <<  1  >>    slijedeća