113_0002.htm120_0001.htm121_0001.htm122_0001.htm100_0001.htm 113.1 Vijesti iz BiH SARAJEVO, 24. 3. Skupština Kantona Sarajevo danas će izglasati novi saziv Vlade Kantona Sarajevo na čijem čelu će biti Nihad Uk (Naša stranka). Predstavnici stranaka koalicione većine u Kantonu Sarajevo Vildana Bešlija (NS), Elvedin Okerić (NiP), Adnan Šteta (SDP) i Almir Bečarević (SBiH) su pot- pisali Program skupštinske većine u KS za mandatni period 2022 - 2026. godina. NiP je odlučio da će Admir Katica i Omer Osmanović ostati ministar unutra- šnjih poslova, odnosno ministar za bo- račka pitanja, da će Naida Hota Mumino- vić ostati ministrica obrazovanja i odgoja te da će Zlatko Mijatović biti ministar privrede.prethodna    <<  1, 2  >>    slijedeća