120_0001.htm121_0001.htm122_0001.htm100_0001.htm 114.1 Vijesti iz BiH BANJA LUKA, 22. 5. NSRS sa 65 glasova ZA od ukupno prisu- tnih 65 narodnih poslanika, usvojila je Protest protiv kršenja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH i opšteg međuna- rodnog prava koji je razmatran u okviru tačke dnevnog reda nazvane, Stav NSRS o predloženoj rezoluciji o Srebrenici . O ovoj temi poslanici su raspravljali na prijedlog predsjednika NSRS Nenada Ste- vandića koji je dokument usaglasio sa premijerom i predsjednikom RS Miloradom Dodikom.Predviđeno je upućivanje usvo- jenog dokumenta predstavnicima BiH, Srbije i Hrvatske, kao i državama svje- docima Dejtonskog mirovnog sporazuma, ali i ostalim zemljama članicama UN-a.prethodna    <<  1  >>    slijedeća