../600/600_0001.htm120_0001.htm121_0001.htm122_0001.htm100_0001.htm 114.1 Vijesti iz BiH SARAJEVO, 3. 2. Vlada Sjedinjenih Američkih Država, putem Američke agencije za međunarodni razvoj pokreće novi Diaspora Invest projekat, čiji je cilj angažovanje bh. dijaspore i podsticanje ulaganja dija- spore u Bosnu i Hercegovinu. Najavili su da će USAID za pokretanje ovog projekta izdvojiti 15,7 miliona dolara. Ističu da će u okviru projekta podržati s najmanje 50 miliona dolara buduća ulaganja dijaspore i privatnog sektora, kreirati 2.000 novih radnih mjesta i podržati 600 poslovnih subjekata na čijem su čelu ljudi iz dijaspore.U cilju podsticanja ekonomskog i društv- enog razvoja BiH, ovaj projekat će podržati socijalnu koheziju i ojačati veze unutar zajednice.prethodna    <<  1  >>    slijedeća