http://www.oslobodjenje.ba141_0002.htm142_0001.htm143_0001.htm144_0001.htm100_0001.htm 141.1 O S L O B O Đ E NJ E www.oslobodjenje.ba 12. jula TK - Za projekte unaprjeđenja bezbjednosti i kulture u saobraćaju 40.000 KM Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona danas je potpisalo ugovore sa predstavnicima 35 neprofitnih organizacija i udruženja koji su aplicirali sa projektima čiji je cilj unaprjeđenje saobraćaja i saobraćajne kulture i povećanja nivoa bezbjednosti saobraćaja na području TK.prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5  >>    slijedeća