141_0005.htm142_0001.htm143_0001.htm144_0001.htm100_0001.htm 141.4 OSLOBOĐENJE 29. 11. - U slučaju da nastupe ili mogu nastupiti veći poremećaji na tržištu i kretanju cijena, Ministarstvo će u funkciji zaštite javnog interesa i zaštite potrošača, u skladu sa zakonskim ovlaštenjima, kontinuirano provoditi odgovorne politike i kao obrađivač odluka o mjerama neposredne kontrole cijena ukoliko se ocijeni da je potrebno propisati novu mjeru i predložiti Vladi FBiH, rečeno nam je u Ministarstvu trgovine FBiH. Edin Pašić iz Udruženje potrošača Kantona Sarajevo smatra da postoji način da se ograniči cijena hljeba.prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  >>    slijedeća