141_0005.htm142_0001.htm143_0001.htm144_0001.htm100_0001.htm 141.4 OSLOBOĐENJE 22. 9. Istakli su se i oni oblici pritiska koji se odnose na prikupljanje tzv. sigurnih glasova (lista sa imenima osoba koje morate obezbijediti da će  sigurno  glasati za stranku), ali i davanje podrške političkim subjektima na društvenim mrežama, rekao nam je Kamenjaković. Prema provedenom istraživanju, na ispitanike je vršen pritisak da dijele propagandni stranački materijal, postavljaju bilborde, da prisustvuju nekim aktivnostima političke stranke koje su edukativnog karaktera, uz obavezu da se povede još neko od članova porodice, kolega, prijatelja...prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  >>    slijedeća