177_0001.htm178_0001.htm179_0001.htm100_0001.htm 178.1 KULTURA, OBRAZOVANJE, NAUKA MOSTAR, 18. maja Deseti  Šantićev festival djece pjesni- ka  će se održati od 26. do 28. maja u Mostaru, a na njemu će učestvovati 30 mladih pjesnika iz BiH, Srbije, Makedonije, Slovenije i Crne Gore. Prema riječima osnivača i direktora festivala Gorana Kosanića, Festival se održava povodom obilježavanja godišnji- ce rođenja velikog mostarskog pjesnika Alekse Šantića.  Cilj festivala je podstaknuti pjesni- štvo u mladim ljudima jer je veliki je užitak čitati njihove dječačke i mladalačke stihove. Ove godine pristigao je veliki broj radova, oko 2000, te da je stručni žiri odabrao 30 finalista  rekao je Kosani.prethodna    <<  1  >>    slijedeća