100_0001.htm178_0001.htm179_0001.htm100_0001.htm 179.1 KULTURA, OBRAZOVANJE, NAUKA SARAJEVO,27. februara Pisac Edin Urjan Kukavica je za dramu  Čistilište  danas primio bijenalnu Nagradu  Alija Isaković  za najbolji originalni dramski tekst na bosanskom jeziku koju organizira Bošnjačka zajednica kulture  Preporod . Preporodova bijenalna Nagrada  Alija Isaković  ustanovljena je 2003. godine u povodu stogodišnjice postojanja i djelovanja ove temeljne ustanove kul- ture Bošnjaka, a s ciljem podsticanja i vrednovanja savremene bosansko- hercegovačke dramske umjetnosti. Laureat Kukavica je kazao da je veliko priznanje dobiti nagradu koja je naslovljena po imenu jednog od najvećih intelektualaca i velikana koji je Bosna i Hercegovina uopće imala.prethodna    <<  1  >>    slijedeća