412_0002.htm 412.1 CJENOVNIK USLUGA OGLAŠAVANJA S OPŠTIM USLOVIMA ZA FEDERALNU TELEVIZIJU 2023. godina I OPŠTI USLOVI CPP UGOVORANJA * CPP predstavlja cijenu jednog rejting poena, a podatke o rejtinzima daje ovlaštena kompanija za mjerenje TV gledanosti u BiH. * Obračun realiziranih GRP TRP se vrši na početku svakog mjeseca za prethodni mjesec na osnovu TV Monitoringa ovlaštene kompanije. U slučaju da je isporučeni GRP TRP manji od 0,5% na Federalnoj TV u obračunu se uzima da je realizovani GRP TRP 0,5%.prethodna    <<  1, 2  >>    slijedeća