http://www.rtvfbih.ba 412.2 - U slučaju primjene CPP aranžmana oglašivač agencija je obavezna do- staviti izjavu o iznosu budžeta i vršiti planiranje i realizaciju re- jtinga u pozicijama dostavljenim od Federalne TV za svaki mjesec u slje- dećem omjeru prema vremenskim termi- nima: 50% rejtinga 23:00 -16:00 50% rejtinga 16:00- 23:00 Kompletan Cjenovnik nalazi se na www.rtvfbih.baprethodna    <<  1, 2  >>    slijedeća