454_0002.htm 454.1 S A R A J E V O SARAJEVO KROZ HISTORIJU PRAHISTORIJA Jedno od najznačajnih i najvećih neolitskih nalazišta na Balkanu je na Butmiru u Sarajevskom polju. Njegovi su prastanovnici živjeli od 2400-2200. g. pr.n.e., i bavili su se stočarstvom, zemljoradnjom i lovom. Pri arheološkim istraživanjima (1892-1895), otkriveno je 95 zemunica sa nalazima kamenog oružja i keramičkog posuđa, dekorisanog spiralnim motivima, kao i figurine (ljudske i životinjske).prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29  >>    slijedeća