455.1 * * S A R A J E V O * * * DŽAMIJE CAREVA * * Na mjestu današnje džamije bila je * * džamija sa četvo- rovodnim krovom * * koju je izgradio Isa-beg Ishaković * * 1457.g. i poklonio sultanu Mehmedu II * * El Fatihu. Osim džamije on gradi * * dvor (saraj) po kome će Sarajevo * * dobiti ime, zatim most,karavan saraj * * -Kolobara han, hamam, mlinove, * * tekiju i veliki * broj dućana. *prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  >>    slijedeća