455_0015.htm../100/100_0001.htm../100/190_0001.htm../100/191_0001.htm../300/300_0001.htm 455.14 S A R A J E V O DŽAMIJE BIJELA Na Vratniku u prvoj polovici XVI vijeka divan-kjatib Gazi Husrev-bega, Hajdar-efendija izgradio je ovu džamiju. Munara je vitka i kamena, a sofe imaju sprat što čini džamiju posebnom. Bila je teško oštećena u ratu 1992 95., ali je u potpunosti obnovljena.



prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  >>    slijedeća