455_0003.htm../100/190_0001.htm../200/200_0001.htm../300/300_0001.htm../100/100_0001.htm 455.2 S A R A J E V O DŽAMIJE CAREVA Današnja džamija sa kupolom nad prostorom za namaz i tri kupolice na trijemu, izgrađena je u 1566. g. po naređenju sultana Sulejmana Veliča- nstvenog, a na zahtjev Sarajlija. Džamija ima osim kvadratičnog prostora za namaz, tetime sa strana da bi mogla primiti veći broj vjernika (u blizini je bila kasarna i konak). Trijem koji okružuje dvorište džamije izgrađen je u vrijeme sultana Abdulmedžida, a na trošak Fadil-paše Šerifovića.Tada je džamija temeljito obnovljena, o čemu govori i tarih iznad ulaza. U blizini džamije 1759. g. izgradio je Osman Šehdija biblioteku, koja je imala oktogonalnu osnovu i bila pokrivena kupolom. Ova zgrada je porušena i na njenom mjestu izgrađena je zgrada Ulema medžlisa 1912. g.prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  >>    slijedeća