455_0014.htm../100/100_0001.htm../100/190_0001.htm../100/191_0001.htm../300/300_0001.htm 455.13 S A R A J E V O DŽAMIJE VEKIL-HARČ ILI HADŽIJSKA Na Alifakovcu se nalazi veći broj vrijednih nišana, koji su pravi arhiv u kamenu sa upisanom historijom grada Sarajeva. Česma u ogradi Vekil Harč džamije izvedena je kao replika na trgu Piazza S.Giorgio al Velabro u Rimu, kao poklon grada Sarajeva gradu Rimu 1999. g.prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  >>    slijedeća