455_0018.htm../100/100_0001.htm../100/190_0001.htm../100/191_0001.htm../300/300_0001.htm 455.17 S A R A J E V O KURŠUMLIJA MEDRESA U Sarajevu je bilo 70 mekteba i 12 medresa.Najvrijedniji objekat u arhite- ktonskom stilu bila je medresa koju je izgradio Gazi Husrev-beg,1537.g., preko puta svoje džamije i posvetio svojoj majci Seldžuki, po čemu je medresa dobila i ime Seldžukija, ali je narod prozva Kuršumlijom,zbog olovnog pokri- vača. Medresa je klasičnog rješenja po kome su medrese građene, sa centralnim atrimumom oko koga su trijemovi sa stupovima, te dvanaest učionica i dershana (sala za predavanja).prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  >>    slijedeća