455_0008.htm../100/100_0001.htm../100/190_0001.htm../100/191_0001.htm../300/300_0001.htm 455.7 S A R A J E V O DŽAMIJE MUSLIHUDINA ČEKREKČIJE Džamija Muslihudina Čekrekčije, izgrađena je kao druga džamija sa kupolom u Sarajevu 1526., na prostoru Baščaršije. Džamija ima plitku kupolu, i opasana je dućanima. Na njoj se upravo vrše restauratorski zahvati. Još uvijek su sačuvani u džamiji dijelovi autentične arabeske. Prvu džamiju sa kupolom izgradio je 1517-1518. Mustafa Skenderpašić sin bosanskog sandžak-bega Skender-paše koji je na prostoru današnje Skenderije izgradio mesdžid, mekteb, musafirhanu, imaret, tekiju, most, hamam, mlinove, te veliki broj dućana. Džamija je djelimično porušena između dva rata, a potpuno poslije drugog svjetskog rata.prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  >>    slijedeća