../100/100_0001.htm../100/190_0001.htm../100/191_0001.htm../300/300_0001.htm 455.18 S A R A J E V O KURŠUMLIJA MEDRESA Objekat je građen od kamena, a svaka učionica pokrivena je kupolom i ima vlastiti kamin i odžak. Pošto je bila oštećena u ratu 1992. 95., izvršeni su obimni restauratorski radovi. Uz Kuršumliju medresu stoji Hanikah (visoka škola sufijske filozofije). Izgrađen je 1531. g. Imao je atrij sa trijemovima i četrnaest kabineta. (TURISTIČKA ZAJEDNICA KANTONA SARAJEVO)prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  >>    slijedeća