../100/123_0001.htm 479.2 S A R A J E V O VAŽNIJI TELEFONSKI BROJEVI: P T T (KVAROVI)................... 1272 VATROGASCI......................... 123 VELEPEKARA.................... 64 85 05 NEEKSPLODIRANE MINE........... 66 73 10 DEŽURNA INSPEKCIJA............ 66 64 44 TRŽNA INSPEKCIJA.............. 23 81 64 M U P......................... 66 42 11 EKO POLICIJA.................. 23 00 00prethodna    <<  1, 2, 3, 4  >>    slijedeća