479.4 S A R A J E V O STRUJA ZIMSKA VARIJANTA: Za domacinstva koja posjeduju dvotarifna brojila, elektricna energija utrošena radnim danima i subotom u periodima od 13 do 16 sati i od 22 do 7 sati, obracunavat ce se prema nizoj tarifi (NT). LJETNA VARIJANTA: 14 do 17 sati i od 23 do 8 satiprethodna    <<  1, 2, 3, 4  >>    slijedeća