../200/237_0001.htm../200/238_0001.htm../200/239_0001.htm../200/240_0001.htm../200/241_0001.htm../200/242_0001.htm../200/243_0001.htm../200/244_0001.htm../200/245_0001.htm../200/246_0001.htm../200/247_0001.htm../200/248_0001.htm../200/249_0001.htm../200/250_0001.htm../200/251_0001.htm../200/252_0001.htm../200/253_0001.htm598_0016.htm 598.15 SPISAK ŽRTAVA UKOP 11. 7. 2004. POTOČARI Prezime(ime oca)ime - godina rođenja 237. Nuhanović (Asim) Senad (1966.) 238. Nuhanović (Ibran) Adil (1933.) 239. Omerović (Abdulah) Mehdin (1960.) 240. Omerović (Abid) Hurem (1928.) 241. Omerović (Alija) Aljo (1937.) 242. Omerović (Hamid) Bego (1929.) 243. Omerović (Hašim) Mustafa (1928.) 244. Omerović (Hirkija) Fadil (1965.) 245. Omerović (Mehmed) Ismet (1929.) 246. Omerović (Meho) Husein (1952.) 247. Omerović (Meho) Murat (1971.) 248. Omerović (Mulo) Mensur (1965.) 249. Omerović (Mustafa) Husejn (1942.) 250. Omerović (Šukrija) Nurija (1965.) 251. Osmanović (Adem)Aziz (1932.) 252. Osmanović (Idriz) Mevludin (1958.) 253. Osmanović (Munib) Velid (1978.)prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20  >>    slijedeća