../300/305_0001.htm../300/306_0001.htm../300/307_0001.htm../300/308_0001.htm../300/309_0001.htm../300/310_0001.htm../300/311_0001.htm../300/312_0001.htm../300/313_0001.htm../300/314_0001.htm../300/315_0001.htm../300/316_0001.htm../300/317_0001.htm../300/318_0001.htm../300/319_0001.htm../300/320_0001.htm598_0020.htm 598.19 SPISAK ŽRTAVA UKOP 11. 7. 2004. POTOČARI Prezime(ime oca)ime - godina rođenja 305. Smajlović (Rasim) Ahmet (1931.) 306. Subašić (Bajro) Hilmo (1945.) 307. Subašić (Ibrahim) Safet (1972.) 308. Subašić (Meho) Huso (1924.) 309. Subašić (Sefer) Ibrahim (1938.) 310. Sulejmanović (Husein)Ilijaz(1961.) 311. Sulejmanović (Selman) Esad (1976.) 312. Sulejmanović (Sinan) Asim (1933.) 313. Sulejmanović (Šemso) Šemsudin (1974.) 314. Suljić (Abdulah) Bido (1951.) 315. Suljić (Bido) Almir (1978.) 316. Suljić (Hasan) Selmo (1958.) 317. Suljić (Imšir) Ismet (1928.) 318. Suljić (Jusuf) Saib (1969.) 319. Suljić (Salko) Bajro (1955.) 320. Šabanović (Idriz) Miljaim (1932.)prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20  >>    slijedeća