../200/254_0001.htm../200/255_0001.htm../200/256_0001.htm../200/257_0001.htm../200/258_0001.htm../200/259_0001.htm../200/260_0001.htm../200/261_0001.htm../200/262_0001.htm../200/263_0001.htm../200/264_0001.htm../200/265_0001.htm../200/266_0001.htm../200/267_0001.htm../200/268_0001.htm../200/269_0001.htm../200/270_0001.htm598_0017.htm 598.16 SPISAK ŽRTAVA UKOP 11. 7. 2004. POTOČARI Prezime(ime oca)ime - godina rođenja 254. Osmanović (Omer) Dževed (1955.) 255. Osmanović (Ramo) Hajrudin (1939.) 256. Osmanović (Ramo) Ramiz (1949.) 257. Osmanović (Safet) Jusuf (1947.) 258. Osmanović (Šerif) Osman (1970.) 259. Osmić (Šemso) Omer (1946.) 260. Otanović (Salko) Feho (1934.) 261. Pašalić (Alija) Mehmedalija(1965.) 262. Pašić (Ibrahim) Gadafi (1974.) 263. Pašić (Pašan) Ibrahim (1942.) 264. Pilav (Ismail) Senad (1975.) 265. Pirić (Ibrahim) Hilmo (1934.) 266. Pirić (Ibrahim) Munib (1968.) 267. Pitarević (Huso) Elvedin (1977.) 268. Pitarević (Rešid) Huso (1947.) 269. Rahmić (Asim) Šaban (1934.) 270. Rahmić (Suljo) Mefail (1969.)prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20  >>    slijedeća