141_0012.htm142_0001.htm143_0001.htm144_0001.htm100_0001.htm 141.11 OSLOBOĐENJE 5. 12. BIH ZNAČAJNO POBOLJŠALA USKLAĐIVANJE SA SPOLJNOM POLITIKOM EU Vijeće EU pozdravlja pozitivne korake preduzete u cilju poboljšanja upravljanja migracijama i koordinacije, posebno usvajanje zakona o strancima. Poziva se Bosna i Hercegovina da se u potpunosti uskladi sa viznom politikom EU,da zaključi sporazum o statusu Evro- pske agencije za upravljanje operati- vnom saradnjom na spoljnim granicama (FRONTEX), te da osigura pristup azilu. Vijeće EU ozim zaključcima ohrabruje Bosnu i Hercegovinu da se dalje aktivno uključi u regionalnu saradnju i dobrosusjedske odnose, te da brzo ratifikuje sve regionalne sporazume o mobilnosti u okviru Berlinskog procesa.prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  >>    slijedeća