111_0001.htm112_0001.htm120_0001.htm100_0001.htm 112.2 IZ BiH SARAJEVO, 17. juna Prvo, stopa osuđenih presuda u predme- tima ratnih zločina na Sudu BiH opada, kako su kazali, alarmantnom brzinom, potičući zabrinutost u vezi s kvalite- tom istraga i optužnica koje podiže Tužilaštvo BiH. Drugo, u izvještaju se navodi da Tuži- laštvo BiH ne usmjerava svoje vrijeme i resurse isključivo na istrage i krivi- čno gonjenje najsloženijih predmeta ratnih zločina, što je u suprotnosti sa ulogom Tužilaštva. Kao treće, izvještaj pokazuje da ova institucija predmete ratnih zločina procesuira veoma sporim tempom, uprkos resursima koji su im na raspolaganju.prethodna    <<  1, 2  >>    slijedeća