111_0001.htm112_0001.htm120_0001.htm100_0001.htm 112.2 VIJESTI IZ BiH MOSTAR, 31. jula Predsjednik Vlade Federacije BiH Fadil Novalić izjavio je u srijedu kako će mostarski Aluminij nastaviti s radom, ali će se u narednom razdoblju promije- niti format samog poduzeća jer zbog tržišnih okolnosti ne može preživlja- vati u ovom obliku.  Na sastanku s pre- dstavnicima kompanije Aluminij, odnosno malih dioničara, Uprave i Sindikata poduzeća usvojili smo premise i dan je rok da se do kraja 2019. godine pokuša s restrukturiranjem poduzeća , izjavio je federalni premijer na konferenciji za novinare i dodao ako to ne bude išlo razmatrat će se druge mogućnosti i varijante, odnosno prestanak ovog pra- vnog i prelazak u novi pravni kontinui- tet.prethodna    <<  1, 2  >>    slijedeća