../200/213_0001.htm124_0003.htm124_0001.htm125_0001.htm126_0001.htm100_0001.htm 124.2 PRIŠTINA, 12. juna Pod komadom Savezničkog korpusa za brzo reagovanje, 1999. godine oko 55.000 vojnika iz 39 zemlja iz cijelog svijeta došlo je na Kosovo. U toj vojnoj operaciji život je izgubilo 213 vojnika KFOR-a. KFOR je obezbijedio slobodu kretanja za sve, na taj način stvaraju- ći uslove za pokretanje političkog i civilnog života, a u skladu s mandatom datim Rezolucijom 1244 Savjeta bezbje- dnosti Ujedinjenih nacija . Kosovo je doživjelo 20 godina mira i razvoja, ali ima još dosta toga što tek treba da se uradi, istakao je sadašnji komandant Lorenco D Adario.prethodna    <<  1, 2, 3  >>    slijedeća