158_0003.htm 158.2 Iako su Republika Srpska i većina kantona u Federaciji BiH krenuli u proces formiranja vlasti ubrzo nakon izbora, novo Vijeće ministara i Vlada Federacije BiH, nažalost, još nisu imenovani - rekao je Inzko. Na početku svog obraćanja, visoki pre- dstavnik je naglasio pitanje koje je nedavno podiglo tenzije — potez zako- nodavnih tijela Republike Srpske sa ciljem stvaranja rezervnog sastava policije RS.To je izazvalo zabrinutost u Federaciji BiH gdje je nadležna parlamentarna komisija rekla da će povući isti potez. Kazao je da trenutni politički diskurs o rezervnom sastavu policijskih snaga u entitetima, koji je pokrenut jedno- stranim potezom RS na ovu temu, ne doprinosi miru i stabilnosti u Bosni i Hercegovini.prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6  >>    slijedeća