158_0004.htm 158.3 - Naprotiv, time je pokrenuta negati- vna spirala nepovjerenja i međusobnog nadmetanja. Umjesto toga, organi vla- sti na svim nivoima trebaju da rade na boljoj saradnji kako bi javnu sigur- nost podigli na najviši nivo i osigu- rali sigurno okruženje. Imigracija te pitanja koja se tiču izbjeglica i azila spadaju u ustavne nadležnosti državnih institucija i njihove kapacitete treba ojačati. To bi bio odgovarajući primjer bolje saradnje -rekao je visoki predstavnik. Nažalost, kako je dodao, pozivanje na podjele i destabilizirajuća retorika, kojoj ponekad pribjegavaju isti oni lideri koji deklarativno ističu svoje opredjeljenje za evropski put BiH, obilježili su period na koji se odnosi ovaj izvještaj.prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6  >>    slijedeća