158_0007.htm 158.6 Upravni odbor PIC-a također se sastao sa gradonačelnicima i načelnicima Gradačca, Gradiške, Tešnja, Teslića i Tomislavgrada te predsjednicima Saveza općina i gradova FBiH i RS, koji su predočili primjere dobre prakse na općinskom nivou. Upravni odbor PIC-a pozdravio je fokusiranost gradonačelni- ka i načelnika na poboljšanje kvalitete života građana kroz dobru praksu i saradnju između općina širom zemlje. Upravni odbor PICa sa zadovoljstvom je konstatirao da gradonačelnici i načel- nici sarađuju nezavisno od etničkih, administrativnih i političkih linija razgraničenja, kako bi jedni od drugih naučili kako odgovoriti na potrebe njihovih zajednica. Upravni odbor PIC-a poziva sve čelnike da slijede put napretka i pomirenja.prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  >>    slijedeća