158_0007.htm 158.6  Nismo se pridružili kominikeu nakon sastanka održanog 17.-18. juna politi- čkih direktora zemalja članica Upravnog odbora. Nažalost, dokument je pristra- san i jednosmjeran, ne odražava stvarnu situaciju u zemlji, ne pokriva aktuelne probleme i u suštini ne doprinosi jača- nju međuetničkog pomirenja i konstru- ktivnog dijaloga, traženju kompromisa za unutrašnja bosanskohercegovačka pitanja. Ubijeđeni smo da je prioritetan zadatak - završetak suviše odugovlačenog procesa formiranja Vijeća ministara BiH na osnovu rezultata općih izbora bez ikakvih vještačkih uslovljavanja.prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  >>    slijedeća