../700/704_0001.htm../800/824_0001.htm../700/704_0001.htm../800/826_0001.htm158_0008.htm 158.7 On podsjeća kako su svim osobama u periodu izolacije i samoizolacije dostupne otvorene linije psihološkog savjetovališta gdje je 16 psihologa angažovano na pružanju pomoći građanima 24 sata, svaki dan u sedmici. Brojevi ovih linija su 033 704-824 i 033 704- 826.  Ovo savjetovalište pruža građanima Kantona Sarajevo sve potrebne informa- cije i savjete u vezi koronavirusa, a naročito onima u samoizolaciji , ističe Šarkić. Šta je izolacija, a šta samoizolacija? U vezi s ovom problematikom, stručnjaci naglašavaju kako je važno shvatiti raz- liku između izolacije i samoizolacije.prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  >>    slijedeća