120_0001.htm144_0005.htm142_0001.htm143_0001.htm144_0001.htm100_0001.htm 144.4 VEČERNJI LIST 28. 2. Vlada je utvrdila i Prijedlog odluke za davanje suglasnosti o prihvaćanju dodatnog zaduženja po sporazumu o zajmu između BiH i OPEC Fonda za međunarodni razvoj, a za realizaciju projekta na Koridoru Vc, dionica Nemila — Donja Gračanica (Zenica Sjever), poddionica Vranduk — Ponirak, te je uputila Parlamentu FBiH na usvajanje. Radi se o iznosu do 25.000.000 eura za financiranje tri komponente izgradnje ove poddionice. To su građevinski rado- vi na izgradnji dionice ceste Nemila — Donja Gračanica, ukupne dužine 17,6 kilometara, te projektirane brzine 120 km h, zatim financiranje preostalog iznosa radova i dodatnih troškova veza- nih uz dodatna geotehnička istraživanja i geotehničke radove,prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  >>    slijedeća