144_0007.htm142_0001.htm143_0001.htm144_0001.htm100_0001.htm 144.6 VEČERNJI LIST 28. 2. Kako je istaknuto, poseban cilj je una- pređenje efikasnosti cestovne infrast- rukture, a osobito će se ovim projektom povezati sjever zemlje s njenim jugom, što će dovesti do skraćivanja vremena putovanja i smanjenja troškova, broja prometnih nesreća, više prilika za zapošljavanje, poboljšanog ekonomskog i rodnog razvoja, povećanja broja trgovinskih i turističkih aktivnosti, te smanjiti buka i emisije, od čega će koristi imati oko 150.000 ljudi u projektnom području. Prijedlogom odluke predviđeno je i davanje suglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog sporazuma između BiH i FBiH, te Podugovora o zajmu između FBiH i Autocesta FBiH.prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  >>    slijedeća