144_0006.htm142_0001.htm143_0001.htm144_0001.htm100_0001.htm 144.5 VEČERNJI LIST 28. 2. kao i izgradnja petlje  Zenica sjever s naplatnim kućicama. Premještanje lokalnih cesta uključeno je u ovu aktivnost. Druga komponenta je kupovina zemljišta, odnosno financiranje nabavke potrebne zemlje, uključujući adekvatnu kompenzaciju i pomoć obuhvaćenim vlasnicima zemljišta, u skladu sa zakonima o eksproprijaciji, a treća su konzultantske usluge koje se sastoje od izvedbenog projekta i nadzora.prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  >>    slijedeća