142_0001.htm143_0001.htm144_0001.htm100_0001.htm 144.7 VEČERNJI LIST 28. 2. Sredstva će se na kreditnom osnovu prenijeti na JP Autoceste Federacije BiH d.o.o Mostar, kao krajnjeg korisnika i dužnika po zajmu. U oba projekta izgradnje poddionica Putnikovo Brdo — Medakovo i Vranduk — Ponirak, precizira se da će za realizaciju i izvještavanje biti zadužena federalna ministarstva financija, te prometa i komunikacija, kao i JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, svako u okviru svoje nadležnosti.prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  >>    slijedeća