588.1 ŽRTVE GENOCIDA U SREBRENICI - ukop POTOČARI 11.7.2014. GODINE Prezime (ime oca) ime 1 Sejad (Nezira) Alić 1966 2 Nesib (Mehmeda) Varnica 1974 3 Aziz (Kadira) Hodžić 1965 4 Aziz (Asima) Osmić 1975 5 Aljo (Ahmeta) Ćehajić 1953 6 Nermin (Hasana) Selimović 1976 7 Adija (Mehana) Salihović 1956 8 Nijazija (Dede) Beganović 1955 9 Dževad (Džemaila) Mujić 1974 10 Hakija (Malće) Mujić 1934 11 Samir (Hasana) Selimović 1972 12 Medo (Reše) Mehić 1961 13 Hamed (Bajre) Čano 1962 14 Junuz (Alije) Duraković 1954 15 Enis (Abida) Omerović 1978 16 Habib (Safeta) Malagić 1961 17 Rasim (Huse) Košpić 1941 18 Džemal (Ibre) Efendić 1948 19 Himzo (Vejsila) Husejnović 1942prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  >>    slijedeća