588.3 42 Idriz (Sulje) Aljić 1940 43 Hurem (Derve) Begović 1916 44 Refik (Alije) Pejmanović 1956 45 Ibrahim (Mehmeda) Mujčinović 1976 46 Asim (Alije) Mustafić 1965 47 Jakub (Selmana) Osmanović 1976 48 Mujo Selmana) Osmanović 1978 49 Selman (Sulejmana) Osmanović 1937 50 Šefik (Ševke) Hasanović 1970 51 Meho (Hasana) Kovačević 1977 52 Idriz Ibrahima) Hukić 1927 53 Hariz (Jusufa) Palalić 1974 54 Avdo (Izeta) Begović 1927 55 Aziz (Zuhdije) Ikanović 1970 56 Mehmed (Hasana) Barukčić 1945 57 Sefer Sulejmana) Avdić 1941 58 Dahmo (Hamida) Delić 1968 59 Hasan (Sade) Malkić 1943 60 Junuz (Emina) Begić 1946 61 Salko (Bekira) Salihović 1971 62 Meho (Bege) Begić 1946 63 Sakib (Hikrije) Nukić 1971prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  >>    slijedeća