588.4 64 Hamdija (Hamida) Delić 1959 65 Suljo (Hamida) Delić 1975 66 Nazim (Ibre) Mehmedović 1958 67 Đanan (Šabana) Đekić 1943 68 Adil (Saliha) Smajić 1937 69 Nelvir (Nezira) Osmanović 1976 70 Muvaz (Sulejmana) Orlović 1978 71 Ismet (Nusreta) Sejmenović 1957 72 Meho (Rašida) Smajić 1920 73 Ahmed (Amila) Alihodžić 1941 74 Almir (Sulje) Karić 1975 75 Nedim (Azema) Sulejmanović 1976 76 Mevludin (Hasana) Husejnović 1964 77 Jusuf (Juse) Jusić 1941 78 Sead (Bege) Dervišević 1978 79 Ibrahim (Huse) Hasanović 1959 80 Hajrudin (Hajre) Avdić 1969 81 Hazim (Hajre) Avdić 1972 82 Ibrahim (Nazifa) Malagić 1954 83 Safet (Mehana) Čivić 1941 84 Hasib (Zahida) Babić 1961 85 Fetija (Emina) Hamzabegović 1933prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  >>    slijedeća