588.2 20 Ohran (Adema) Ademović 1954 21 Musa (Nurke) Omerović 1962 22 Džemal (Ahmeta) Halilović 1954 23 Džemir (Džemala) Halilović 1977 24 Islam (Džemala) Halilović 1974 25 Šefik Himze) Husić 1965 26 Mirzet (Ibrahima) Salihović 1973 27 Izet (Ibrahima) Salihović 1975 28 Šahbaz (Šabana) Bećirović 1946 29 Muhamed (Ismeta) Mekanić 1964 30 Sejidin (Šabana) Husić 1953 31 Omer (Mehe) Mujić 1938 32 Senad (Rame) Beganović 1980 33 Hasan (Hasiba) Salihović 1951 34 Mehmedalija (Avde) Delić 1971 35 Salčin (Husejina) Hasanović 1978 36 Sulejman (Osmana) Beganović 1954 37 Osman (Mehe) Ahmetović 1937 38 Hašim (Mumina) Hasanović 1956 39 Muhamed (Huse) Džekić 1947 40 Redžo (Emina) Hrnjić 1939 41 Mahmut (Mehmeda) Turković 1945prethodna    <<  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  >>    slijedeća